Styrelse

Träning

På riktigt!

Styrelse

Ordförande - Pelle Eggen

Kassör - Claes Hagström

Sekreterare - Jonas Kvist

Tävlingssamordnare - Sixten Sigås

Ledamot - Oskar Lindroth